Odstąpienie od umowy:

Dokonując u nas zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje Ci na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość , bez podania przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu otrzymania zamówienia, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

List bądź paczkę z produktami do zwrotu proszę nadać przesyłką rejestrowaną (poleconą) na poniższy adres. Prosimy o zabezpieczenie produktu w przesyłce.

CODE Tomasz Witkowski
ul. B. Krzywoustego 43A/32
88-100 Inowrocław

Przesyłki z płatnością przy odbiorze zostaną odesłane.

Procedura reklamacji:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: piaskoweobrazki@wp.pl.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
– w przypadku otrzymania uszkodzonego produktu — zdjęcie obrazujące uszkodzenie.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

– Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
– Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

Uprzejmie prosimy o nieodsyłanie reklamowanych produktów bez wcześniej konsultacji z naszym działem reklamacji. Prosimy w tym celu o przesłanie wiadomości na adres: piaskoweobrazki@wp.pl